สนใจลงโฆษณา ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ติดต่อ step7m@gmail.com

-Header ขนาด 800x150px

-ตำแหน่งA ขนาด 728x180px และ 728x90px

-ตำแหน่งB ขนาด 728x180px และ 728x90px

-ตำแหน่งC ขนาด 728x180px และ 728x90px

-ตำแหน่งD ขนาด 728x180px และ 728x90px

-ตำแหน่งF ขนาด 728x180px และ 728x90px

-ตำแหน่งS1 ขนาด 300x450px

-ตำแหน่งS2 ขนาด 300x450px

-ตำแหน่งS3 ขนาด 300x450px

-ตำแหน่งS4 ขนาด 300x450px

-----------------
banner
----------------------